• 4.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg

četvrtak, 23. mart u 18.00 mala sala
mentalna aritmetikaabasien37prezenteri: Vladimir Novicki, vlasnik MENAR franšize za Srbiju, Nevena Savković, učiteljica mentalne aritmetike, Danica Banzić, master trener mentalne aritmetike
Mentalna aritmetika je program razvoja i usavršavanja mentalnih i intelektualnih kapaciteta kod dece u periodu od četvrte do dvanaeste godine. Celokupan program zasnovan je na drevnoj računaljci, abakusu, koji kao fenomenalna alatka služi izvanredno brzom računanju. No, matematika koja je ovom prilikom samo sredstvo u postizanju gore navedenog cilja programa sjajno je polje za trening koji olakšava simultani angažman obe hemisfere mozga.
Mentalna aritmetika uključuje:
- TBDP program (Total Brain Development Program) predstavlja sistem celokupnog moždanog razvoja kojim se podstiče aktivacija obe moždane hemisfere u ranim fazama njenog razvoja. Kao rezultat te aktivacije poboljšava se niz mentalnih sposobnosti kao što su memorija, inteligencija, koncentracija, mašta…
- VAK metoda (Vizualno Auditivno Kinestetička) predstavlja metod učenja koji se razvio na osnovama neurolingvističkog programiranja (NLP) i podrazumeva uključivanje tri čula (vid, sluh, dodir). Ova tehnika mogla bi se opisati i kao Vizuelni – vidim što hoćeš reći; Auditivni – ovo mi zvuči dobro; Kinestetički (telesni) – pokaži mi kako to da uradim. Istraživanja su pokazala da se najbolji rezultati postižu, kada se u procesu učenja informacije primaju putem različitih čula jer se na taj način aktivira najveći broj neuronskih puteva u mozgu. Ovakvim učenjem proces pamćenja dostiže svoj maksimalan potencijal jer se informacije prenose sa jedne na drugu moždanu hemisferu čime se aktivira ceo mozak.
Ciljevi programa su  razvoj i pospešivanje koncentracije, memorije, fokusa, logičkog rasuđivanja, analitičkog razmišljanja, pažnje intuitivnog razmišljanja.

Pin It