• 4.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg
  • 5.jpg

SREDA, 20. SEPTEMBAR U 19.00 GALERIJA SKC NOVI BEOGRAD
majaverzottiizložba akvarela
Maja Verzoti (1973. Novi Sad) član je UPIDIV – sekcija Grafičkog dizajna od 1994, i član ULUPUDS-a sekcije Vajanje (nakit i sitna plastika) od 2013. Bavi se primenjenim slikarstvom, vajarstvom, sitnom plastikom, dizajnom i izradom nakita i slikarstvom, najčešće akvarelom.
Lično iskustvo, deo živo­ta proveden u neposrednoj blizini mora i trag koji ono ostavlja u formiranju ličnosti, inspirisalo je umetnicu da se posveti  ciklusu akvarela koji su nastali tokom 2016 – 2017.
Postavka obuhvata akvarele razvrstane u dve celine, međusobno pove­zane koje predstavljaju dva načina pristupanja motivu. Tema obe celine je „More“, ali dok je u prvoj grupi radova akcenat na realističkom prikazu, opažanju detalja i dočaravanju atmosfere bliskog susreta sa vo­dom, dotle se drugi deo postavke kroz apstraktnu kompoziciju bavi samom emocijom i isključivo unu­trašnjim doživljajem mora kao entiteta.

Pin It