• 5.jpg
  • 4.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

četvrtak, 30. mart u 18.30 Galerija SKC Novi Beograd
predavač: dr Milan Tomašević, Etnografski institut SANU
Predavanje predstavlja i preispituje savremenu „kulturu straha“ kao izraz „krize smisla“ Zapada nakon pada Berlinskog zida. Takođe, moderne end times narative određuje kao transformaciju tradicionalnih apokaliptičnih motiva prisutnih u televizijskim naučno- popularnim serijalima. Prvi deo predavanja biće posvećen razumevanju koncepta kulture straha i mehanizmima njenog funkcionisanja. Drugi deo će se baviti analizom konvencija i formule odabranih serija, kao i sagledavanjem uloge i mogućnosti  kulture straha u kreiranju globalnih diskursa i agendi za novi milenijum. Ciklusi kriza i amplitude neizvesnosti definišu naš odnos prema budućnosti i njenom smislu. U trenucima anksioznosti čini se da patnja čitavog sveta pada na naša ramena…

Pin It