logo skc

  

 

HRONOTOP KAFANE U SRPSKOM FILMU

utorak. 12. APRIL U 18.00

GALERIJA SKC NOVI BEOGRAD

Predstavljanje interesantnih tema diplomaca Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, realizovano u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom Novi Beograd kao zajednički projekat
govori: Dejan Čančarević, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu.
organizator: Bojana Pokrajac
Hronotop kafane u srpskom filmu je učestali sižejni konstituent mnogih filmskih narativa, ali da je često u manjoj ili većoj meri postavljen i shvaćen samo kao okvir ili dekor, te naizgled ostaje irelevantan za sižejne, tematske i semantičke nivoe filma. Međutim, hronotop kafane jeste element filmske strukture kao formalno-sadržajna kategorija koja u velikoj meri reprezentuje ne samo prostor i kolorit određenog vremena, već bitno određuje, reprezentuje i omogućava potpuno ospoljavanje/demaskiranje čoveka, ali i kolektivnog lika društva u filmu. To otvara i drugu hipotezu koja se tiče pokušaja da se pokaže zašto je hronotop kafane važan ne samo za filmsku strukturu, već i za razumevanje autorskih poetika koje ga koriste kao momenat implicitnog ili eksplicitnog izražavanja kritičko-autorskog i umetničkog stava prema društvu i njegovim dominantnim ideologijama i formama.

Pin It

Please publish modules in offcanvas position.

Studentski kulturni centar - Kralja Milana 48, Beograd

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account