logo skc

  

  

 

PETAK, 3. JUN U 19.00

Tatjana Jelić i Predrag Cerović: Finale touch

Finale touch kao zamisao nastao je početkom dvehiljaditih, izlagan 2009. u Galeriji SKC-a i 2011.

ČETVRTAK, 30. JUN U 19.00 VELIKA SALA

VLADIMIR B. PERIĆ: ETIDE

Predstavljanje knjige; učestvuju: Đorđe Đurđević i autor

ČETVRTAK, 9. JUN U 19.00 BAŠTA SKC-a

SVETKOVINA IGRE HEKATI

Interdisciplinarni ritualni teatar

ČETVRTAK, 16. JUN U 19.00

Izložba radova studenata odseka Primenjeno vajarstvo FPU u Beogradu / 1. i 2. deo

Studenti modula Primenjeno vajarstvo tokom studija izučavaju obimnu i specifičnu likovnu materiju u tri oblasti: skulptura u prostoru i arhitekturi

ČETVRTAK, 16. jun u 19.00 Studenti modula Primenjeno vajarstvo tokom studija

DRAGANA RATKOVIĆ: Pesnik i emigracija: konceptosfera doma i domovine u poeziji Aleksandra Petrova

monografija-28-korice-page-001_.jpg

SREDA, 13. OKTOBAR U 19.00 VELIKA SALA

razgovor povodom knjige

učestvuju: Aleksandar Petrov, Miloš Kovačević, Predrag Petrović i autorka

„Opozicija svoj – tuđ i unutrašnji prostor – spoljašnji prostor, karakteristična za konceptualno polje doma, u poeziji A. Petrova ističe vrednosti zatvorenog, udobnog, intimnog prostora ličnog posedovanja, svojine tog prostora, zbog čega se dom u domovini vrednuje pozitivno, kao svoj, a dom u inostranstvu ili dom kao društvena institucija negativno, kao tuđ.“ D. Ratković

Aktuelnost i inovativnost D. Ratković uočljiva je u istraživanju kulturnih koncepata doma i domovine u poeziji Aleksandra Petrova, srpskog književnika i proučavaoca književnosti koji piše i na ruskom.

Cilj istraživanja je bio da se utvrdi šta predstavljaju dom i domovina za ovog pesnika kao srpskorusku je­zi­čku ličnost, ko­smopolitu ukorenjenog u dve duhovne i kulturne tradicije (srpsku i rusku) a jednu ver­sku (pravoslavnu) i člana emi­grant­ske porodice, kakav je odnos po­et­skog i poetizovanog u profilisanju ovog pojma u poe­ziji Aleksandra Petrova prema ele­men­tima koji kon­sti­tu­išu koncept doma i domovine u savremenom srpskom jeziku kao i odnos kon­­ceptualizacije doma i domovine u poetskom diskursu ovog pesnika, s jedne strane, i kon­ceptu­ali­za­ci­je tog istog pojma u srpskom knji­ževnom i religijskom diskursu, s dru­ge stra­ne.

Pin It
© 2021 SKC Beograd

Please publish modules in offcanvas position.

Studentski kulturni centar - Kralja Milana 48, Beograd

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account