• 3.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg
  • 5.jpg
  • 4.jpg

četvrtak, 17. novembar 14.00-17.00 mala sala
17 novembar kreativna radionica znanjem do buducnostiRadionica je osmišljena kroz predavačko-takmičarski koncept i organizuje se u saradnji Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF) i SKC-a.
Sa predavačkog aspekta, radionicu vode profesori fakulteta - doktori nauka iz tematskih oblasti, kao i gostujući predavači iz kompanija i organizacija. Takmičarski deo kreativne radionice sastoji se od zadatog poslovnog problema neke kompanije, pri čemu je zadatak tima da dođe do što originalnijeg rešenja.
Ocenjivaćemo najbolji tim koji uspešno reši date zadatke i postavi najkreativnije ideje. Timovi broje od tri do pet članova. Za prijavu tima, potrebno je dostaviti: 1. Ime i prezime svih članova tima; 2. Ime srednje škole koju pohađaju članovi tima; 3. Kontakt telefon barem jednog člana tima. Prijave timova slati na e-mail – pavlebrzakovic@yahoo.com  i skcprojectteam@gmail.com
Teme predavanja: Industrija video igrica, MA Dina Lazarević, asistent na MEF -u i Filozofija, književnost i ekonomija, dipl. ecc Aleksandra Kuprešanin, saradnik u nastavi na MEF-u
Svi učesnici će dobiti sertifikat za učestvovanje na radionici, a MEF je pripremio i iznenađenja. Najbolji timovi dobiće vredne nagrade: besplatne školarine, popuste na celokupno školovanje na MEF-u, besplatne aranžmane i popuste na putovanja turističke agencije Balkan Fun…

Pin It