• 5.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg

četvrtak, 20. oktobar 15.00-18.00 mala sala
znanjem do buducnostiRadionica je osmišljena kroz predavačko-takmičarski koncept i organizuje se u saradnji Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF) i SKC-a. Sa predavačkog aspekta, radionicu vode profesori fakulteta - doktori nauka iz tematskih oblasti, kao i gostujući predavači iz kompanija i organizacija, koje su podržale ovaj tip seminara i verodostojni su predstavnici praktičnog dela funkcionisanja na tržištu. Takmičarski deo kreativne radionice sastoji se od zadatog poslovnog problema neke kompanije, pri čemu je zadatak tima da dođe do što originalnijeg rešenja. Kreativne radionice podstiču timski rad, kreativnost, takmičarski duh i sticanje novih znanja.

Pin It