• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg
  • 4.jpg
  • 3.jpg

četvrtak, 15. septembar u 18.00 Novi prostor
Tema radionice je pravilna komunikacija kao i osvešćivanje nekih od tipičnih grešaka koje se dešavaju prilikom komunkacije.  Radionica će dati odgovore  na niz sledećih pitanja: Šta jeste, a šta nije asertivna komunikacija? Šta je zauzimanje za sebe, a šta je agresivna komunikacija? Koje su tehnike pravilne komunikacije i kako ih primeniti? Kako razlikovati kritikovanje osobe od onoga što ona čini?
Radionica je namenjena studentima i mladim ljudima koji uviđaju da imaju izvestan problem u komunikaciji, a ne znaju kako da ga reše,  osobama koje se često u konfliktima povlače ili pak planu, kao i onima koji se često preispituju da li su negde pogrešili u komunikaciji.
Trening vodi Jelena Spremo. Jelena je završila osnovne i master studije iz psihologije na Univerzitetu u Beogradu. Bavi se transakcionom analizom i sada je na četvrtoj godini edukacije u Rumuniji. Završila je dvogodišnju edukaciju iz konstruktivističkog koučinga pri Udruženju konstruktivista Srbije. Trenutno je na master studijama iz filozofije na Univerzitetu u Beogradu.
Prijave na e-mejl: jelena.spremo.psiholog@gmail.com

Pin It