• 5.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ponedeljak, 13. jun u 20.00 velika sala
Doktorski umetnički projekat Ane Kazimić, doktoranda kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti, pod mentorstvom prof. Zorana Erića
Plesna fantazija po istoimenoj pesmi F. G. Lorke, za kamerni vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i igrače.
Tematika obuhvata osnovne andaluzijske emocije i motive – ljubav, strast, tajnovitost, bol, smrt... koji u ovom projektu čine sponu poezije, savremene umetničke muzike i savremene umetničke igre.
Muzički deo ansambla: kamerni orkestar Gudači sv. Đorđa, Ansambl za novu muziku Gradilište pod dirigentskim vođstvom Ivana Markovića (studijski snimak)
baletski deo ansambla: članovi Baleta Narodnog pozorišta u koreografiji Dejana Kolarova; dizajn svetla: Nikola Marinkov

Pin It