• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg
  • 4.jpg

četvrtak, 18. maj u 19.00 Novi prostor
predavači: Božica Vuksanović, diplomirani psiholog i geštalt psihoterapeut u edukaciji i Nina Mićović,  master psiholog i trenutno na master studijama u okviru edukacije iz geštalt psihoterapije Anoreksija, bulimija, prejedanje, konstantno razmišljanje o kalorijama koje unosimo samo su neke od tema ili problema koje predstavljaju dramatične forme kreativnih adaptacija ljudi. Kulturni faktori koji umnogome utiču na rano formiranje slike o sebi stvaraju veliki pritisak za ostvarivanjem fizičkog ideala lepote. Ovi ideali utiču na određivanje definicije ženstvenosti i na prirodu očekivanja od rodnih uloga. Pritisak da se bude mršav i da se drži dijeta pojavljuje se u svim formama  medija. Takve predstave ulaze u definiciju  lepote i ženstvenosti stvarajući jednačinu da je  „lepota = mršavost = uspeh“. Ne sme se zanemariti uticaj ovih faktora na nastanak poremećaja ishrane.
Ovo predavanje je besplatno, dostupno i  namenjeno svim osobama koje sebe pronalaze u problematici koja je opisana. Nebitno je koji oblik poremećaja ishrane postoji, očigledno je da iza njega postoji i duboka psihološka pozadina.

Pin It