• 1.jpg
  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg

petak, 10. februar u 17.00 mala sala
Univerzitet umetnosti u Beogradu predstaviće postdiplomske interdisciplinarne studije - master program Teorija umetnosti i medija, UNESCO Katedra za kulturnu politiku i menadžment, ali i tri doktorska studijska programa Višemedijska umetnost, Digitalna umetnost i Teorija umetnosti i medija. Saznajte zbog čega se sve više umetnika, kulturnih radnika, istraživača i teoretičara umetnosti odlučuje za nastavak studija baš na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Pin It