• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg
  • 5.jpg
  • 4.jpg

utorak, 22. novembar u 19.00  Galerija SKC Novi Beograd
nericaNerica Abdulić-Osmančević (1965. Banja Luka), diplomirala je na  Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1989. u klasi prof. Radovana Tadića. Do 1992. bavi se prosvetno-pedagoškim radom u Banja Luci, potom odlazi u Austriju gdje obavlja  poslove u umetničkoj i prosvetnoj branši i  grafičkoj delatnosti. U periodu 1995-2009. drži kurseve slikanja i crtanja u VHS Salzburg. Od 1989. do 2009. realizovala je brojne izložbe akvarela i crteža u zemlji i inostranstvu. Od 2004. član ULUBiH-a, a od  2015. ima status istaknutog slobodnog umetnika BiH.
„Nerica Abdulić-Osmančević odvažila se da u akvarelu razreši jedan planinski motiv kojem je dala i konkretan naziv ,Vlašić’. Sliku je razvela u široki vizuelni spektar pronalazeći suptilna razrešenja za zone pojedinih uzvisina i u sve to je utkala linije dinamičnih kretanja zadatim prostorom, čak je u sliku uvela žice i stubove telefonskih vodova i prevela ih u lepo iznijansiranu arabesku. Uz to je, vrlo vešto, vladala i načinom nanošenja boja. Pri tom je i sam bojeni pigment iznijansirala u zavisnosti od prostorne užljebljenosti u motiv.“ Vojislav Vujanović

Pin It