• 2.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg

ponedeljak, 5. septembar u 19.00
Dominika MorariuIzložba
Dominika Morariu (Vršac, 1967) Diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na odseku za slikarstvo. Član je SULUV-a, ULUS-a, ULUPUDS-a. Izlagala na 19 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu kao i na više od 220 kolektivnih izložbi.
„Svet biljaka mi je oduvek bio zanimljiv, sa svim svojim zakonitostima i raznolikostima. Mnogo toga simbolišu ove biljke „upletene” u moje radove. Čuvaju uspomene pre svega na mesta i vreme kada su i sa kim brane, one su čuvari i čudesnih moći isceljenja, dokaz o mogućnosti saživota različitih vrsta, o lepoti oblika.. Sakupljam ih i čuvam kao vrstu herbarijuma-dnevnika i onda, kada imam potrebu, „uplićem“  u svoje radove na različite načine.
Radovi  su nastajali  kao  razgovor sa tišinom, tj. razgovor sa sopstvenim bićem, u tišini, kao potreba da se poigram događajima  i sećanjima – i pretvorim ih u nešto drugo. Nastali  su iz  potrebe  tumačenja potrebe za tišinom. Beležeći  izdvojene momente samotnosti, radovi su plod upletenih niti tišine, nasleđa, simbola, sećanja, botanike..
Slojevi tišine utkani su u konstrukciju ovih radova, tako da otkrivanje jednog sloja uvek vodi ka otvaranju sledećeg.
Radovi za izložbu Memorarium nastali su slaganjem crteža, hartije, voska. U najvećoj meri izvedeni su kombinacijom kolažiranog papira ili voska sa  segmentima različitih biljaka.”

Pin It