• 2.jpg
  • 5.jpg
  • 1.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

sreda, 30. novembar u 19.00 mala sala
izmedju muzike i smrti vvučestvuju: Jovan Delić, Nemanja Karović i autor; urednik i moderator: Vesna Kapor
Ogledi sabrani u ovoj knjizi posvećeni su srpskim pesnicima dvadesetoga veka, od Jovana Dučića, Vladislava Petkovića Disa i Miloša Crnjanskog do Ivana V. Lalića, Ljubomira Simovića i Stevana Raičkovića. U pesničkoj artikulaciji sveta i pokušaju da se jezičkom imaginacijom pređu granice vidljivog prostora i iskorakne u metafizičko, kod većine ovih autora pojavljuje se muzika, u različitim manifestacijama, kao jedan od ključnih nosilaca lirske vizije života i smrti.
Odgovarajući na hermeneutičku dilemu šta čitalac poezije mora da zna, Hans-Georg Gadamer priseća se „Panove molitve“ iz Sokratovog „Fedra“, kojom Pan traži onoliko zlata koliko razuman čovek može da ponese. Tako je i sa tumačem koji treba da proceni koliko u svom čitanju pesme može i mora da ponese. Taj interpretativni teret znanja nije nimalo bezazlen i biće vredan samo ako u čitanju sasvim iščezne, stopivši se sa poetičkim i intimnim iskustvom same pesme.

Pin It