• 3.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg

utorak, 28. mart u 20.00 mala sala
filmforum 28 mart referencijalnost 1Četvrta epizoda: Referencijalnost
učesnici: Simona Ognjanović i Stevan Vuković
Umetničke prakse uvek su se razvijale kroz odnose prema nekoj prethodnoj umetnosti, kao i prema kulturi i društvu koje su činili okvir njihovog javnog prikazivanja. Nekada su ti odnosi bili naglašavani i eksplicitno tematizovani, a nekada negirani, brisani ili samo na kompleksan način kodirani jezikom razumljivim samo užem krugu onih koji su znali kako da ga dešifruju. Kakvi su trendovi u umetnosti danas? Da li se radi očuvanja ideja autonomije umetnosti i autentičnosti ličnog izraza reference sopstvenog rada i dalje brišu, ili se čak, možda na njima i previše insistira? Kako se njihova prisutnost ili odsutnost sagledava i vrednuje od strane opšte i stručne publike? Da li one dodatno legitimišu rad ili ga samo opterećuju dodatnim slojevima značenja?

 Alinejin video kurs savremene umetnosti četvrta epizoda  Alinejin video kurs savremene umetnosti četvrta epizoda  Alinejin video kurs savremene umetnosti četvrta epizoda

Pin It