• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

UTORAK, 31. OKTOBAR U 20.00 MALA SALA
Ally McbealCIKLUS: PREDAVANJA O SITKOMU
(Ali Mekbil /Ally McBeal: 1997-2002; Seks i grad / Sex and the city:1998-2004).
Analiza žanrovskih pravila, uz prikazivanje izabranih kadrova i diskusiju
Podtip sitkoma je komedija o neposlušnoj ženi. Neposlušna žena je neumerena i razuzdana, ona krši norme koje postavlja društvo njenog vremena. Četiri protagonistkinje serije „Seks i grad“ jesu neposlušne žene koje uspostavljaju granice poštovanja u postfeminističkoj kulturi.
Zajedno sa sitkomom „Ali Mekbil“, serija „Seks i grad“ spada u podžanr sekskoma.
U pogledu seksualnih sloboda i okretanja uloga, serija „Ali Mekbil“ je umerenija, ali i zanimljiva zato što su u njoj muškarci prešli liniju koja ih drži u maskulinom polju na koje smo navikli. Odnos između progresivnih i konzervativnih ideja u sitkomima i u navedenim sekskomima otvara pitanje vladajućih vrednosti. Oslobođena seksualnost ženskih likova mora da bude kažnjena od strane tvoraca serije. Junakinja koja je pokazala najveći seksualni apetit u seriji „Seks i grad“, Samanta, oboleva od raka dojke. Takođe, ona je markirana i starosno, pet godina je starija od ostalih drugarica sa Menhetna. U seriji „Ali Mekbil“, odvajanje je napravljeno prema rasnoj i socijalnoj pripadnosti. Najpohlepnije seksualno su nebele junakinje. I Elejn, kao predstavnica, radničke klase i pink kulture.

 NINA SAVČIĆ: SITKOM O NEPOSLUŠNOJ ŽENI – SEKSKOM  NINA SAVČIĆ: SITKOM O NEPOSLUŠNOJ ŽENI – SEKSKOM  NINA SAVČIĆ: SITKOM O NEPOSLUŠNOJ ŽENI – SEKSKOM

Pin It