• 5.jpg
  • 1.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg

ČETVRTAK, 19. OKTOBAR U 19.00 VELIKA SALA
Škola intelektualnih veština; predavanje; predavač: Igor Rakić, osnivač Škole intelektualnih veština
Kroz ovo predavanje želimo da prikažemo kako se tehnika vizuelnih beležaka (Mentalne mape) upotrebljava za efikasno učenje definicija.
Šta je funkcija definicije i vrste definicija; Elementi definicije i njena struktura; Povezivanje definicije sa detaljima iz lekcije; Strategije učenja definicija; Učenje definicija kroz tehniku mentalnog mapiranja; Koristi od mentalnog mapiranja - razumevanje, jasnoća, pamćenje i prisećanje

Pin It