logo skc

Александар Станковић: Из своје коже: Живот с депресијом
ПЕТАК, 20. ОКТОБАР У 19.00 ВЕЛИКА САЛА
20. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН СТРИПА
Од 28. септембра до 1. октобра 2023. године.
ПУТОВОЂЕ – приче о писцима
ПЕТАК, 13. ОКТОБАР У 19.00 ВЕЛИКА САЛА
НОВА ПРЕДМЕТНОСТ
СРЕДА, 18. ОКТОБАР У 19.00

ARTIKULISANI GLUMAC, BIOMEHANIČKA OBUKA GLUMCA U SAVREMENOM TEATRU

ČETVRTAK, 1. NOVEMBAR U 19.00 VELIKA SALA

PREZENTACIJA - JAVNI ČAS SCENSKOG POKRETA

Prof. mr Marina Bukvički predstaviće sa studentima II i III godine glume FSU - na kome predaje već sedam godina, jedan svoj čas scenskog pokreta i jedinstveni sistem rada sa mladim glumcima koji sadrži najvažnije elemente Mejerholjdove biomehanike, koju je 2008. godine magistrirala na FDU i uspešno primenila u sistem klasične škole glume povezavši je sa tehnikom glasa i scenskim govorom kao najvažnijim predmetima glumačkog odseka.
Kako je biomehanika jako malo zastupljena na ovim prostorima - posebno sistem obuke mladih glumaca kroz vežbe sa štapovima, ovom prilikom će biti prezentovan jedan od najzanimljivijih, ali i najtežih, segmenata biomehaničkog treninga sa upotrebom štapova, koji se do sada pokazao kao najbolji, a koji se provodi kako individualno tako i u paru.
Ovaj način upotrebe štapa u fizičkom treningu ne tiče se samo, kako se to inače misli, pukog balansa već oživljavanja čitavog tela, posebno ruku (šake, prstiju), spoznaje naših ličnih fizičkih mogućnosti, fokusa i koncentracije, potom osvešćavanja govornog aparata (posebno kod onih studenata koji imaju problem sa impostacijom i spoznajom svojih glasovnih mogućnosti), reguliše povezanost sa partnerom, spoznaju onoga šta zapravo govorimo, a samim tim oslobađa glumca od bespotrebne dramske teatralnosti i na kraju onoga što je negde studentima i najbitnije - davanje sebi na vremenu (otklanjanje bespotrebnog brzanja na sceni i paralelnih pokreta) kao i prevazilaženje strahova od izloženosti, strahova od autoriteta i čuvenog sindroma „odobravanja“ i „neodobravanja“. Ovim vežbama student glume spoznaje pravo značenje radnje na sceni i jača svoje samopouzdanje koje je najneophodnije u ovom umetničkom pozivu. Svoj rad i inovacije u obrazovanju mladih glumaca mr Marina Bukvički već nekoliko poslednjih godina uspešno prezentuje kroz kreativne biomehančke radionice na Konferenciji dramagogije u Beogradu (BAZAART).
Na osnovu dosadašnjeg rada nastala je i knjiga pod nazivom „Biomehanika u savremenom teatru“ u kojoj je osim najbitnijih stvari o pojmu biomehanike kao nauke i čitave jedne filozofije - predstavljen i rad koji će biti prezentovan na javnom času.

Pin It
© 2023 SKC Beograd

Please publish modules in offcanvas position.

Studentski kulturni centar - Kralja Milana 48, Beograd

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account