• 5.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

utorak, 25. novembar 2014. u 20.00 velika sala
img 8428Jasmina Reza
predstava o umetnosti i prijateljstvu
Rasprava o kontroverznom delu moderne umetnosti koje je sadržano u jednom belom platnu iniciraće i brojna životna pitanja i međusobne odnose troje prijatelja, kao i u kojoj meri moderna umetnost sjedinjuje ili razjedinjuje ljude u odnosu na divergentnost posmatranja.
Igraju: Marina Bukvički, Ana Todorović, Ivan Nikolić

 UMETNOST  UMETNOST  UMETNOST
 UMETNOST   

Pin It