• 5.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg

četvrtak, 8. maj 2014. u 20.00 velika sala / premijera
petak, 9. maj 2014. u 20.00 velika sala / repriza
MimartPredstava „Plivati uz reku” govori o putu Teatra MIMART, o svima nama koji dugo istražujemo, o mladim umetnicima koji su se skoro priključili i počeli da grade svoje umetničke puteve, o mapiranju savremenih pogleda i alternativnih načina rada. Reka je baš kao čovekova biografija, od izvora do ulivanja: prirodno nastaje, ima svoj izvor, uvećava se, negde ponire, nekad se izlije, u nju se ulivaju druge reke i potoci, ima svoja ostrva i na kraju se uliva. Njena snaga je promenljiva, može biti blaga i gnevna, može biti mirna i uzburkana, zaustavljena i iskorišćena, ali ona uvek ima svoj tok, svoj smer. Teško je plivati uzburkanom rekom, a posebno kada se pliva uzvodno. Predstava se bavi fenomenom toka, neprekidnog kretanja tela, pojava
i objekata. Scena postaje prostor unutrašnje istine, talenta i upornosti umetnika, duhovnog puta koji oslobađa kreativnost i iskrene priče svakog pojedinca. Umetnost ima moć da menja ljudske živote te je ova predstava konceptualna analiza fenomena života umetnika koja otvara pitanja za gledaoca, ali odgovora koji se množe u nova pitanja.
Lično iskustvo savremenog umetnika postaje danas važno za opstanak, kako umetnika, tako i savremenog pozorišta. Put umetnika povezuje stvaralaštvo sa duhovnošću jer pokazuje kako da uronite u izvor.
Učesnici u predstavi: koncept i režija: Nela Antonović; akteri: Tanja Damjanovski, Anja Nikolić, Nikola Vranić i Đurđa Pavlović; izbor muzike i glas uživo: Teuta Asllani; dizajn svetla: Lidija Antonović; kostim: Anđelija Marković; video art: Kristina Drašković Bočkov i Lidija Antonović

Pin It