• 4.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg

utorak, 25. mart 2014. u 19.00 Novi prostor
Rock dizajnCiklus predavanja o popularnoj kulturi
Dragan Jovanović, sociolog kulture
Rok kultura je fenomen koji traje već više od 50 godina. Prešavši put od potkulture (stila i načina života) početkom 60-ih, vezan uz muziku mladih i muzičku industriju, postao je ne samo kulturni i estetički fenomen već je poprimio i šire socijalne i antropološke okvire. Ova kultura postala je duh vremena druge polovine XX veka koji ima svoje socijalne i istorijske korene.


Predavanja kroz ciklus o rok kulturi, kao popularnoj kulturi, obuhvataju ne samo teme prožimanja sa klasičnom kulturom, već i uticaje koji je rok kultura izvršila na dizajn, scenski performing i body art.
Rok kultura je integrisala mnogobrojne umetničke prakse i estetike klasične umetnosti, avangarde i post avangarde stvarajući hibridne forme u grafičkom, industrijskom, modnom i video dizajnu. Takođe je razvijajući vlastite scenske nastupe koristila iskustva pozorišta, hepeninga i karnevala stvarajući spektakularne scenske performinge. Body art je kao umetnost tela i deo konceptualne umetnosti integralni deo rok kulture  kroz koje se razvijaju i istaržuju savremene teme nasilja, otpora, seksualnosti...

Pin It