• 3.jpg
  • 5.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg

sreda, 19. mart 2014. u 20.00 velika sala
Konzumiram dakle postojimTeatar jedne klovnice
autorski rad Ivane Koraksić
„Sve je počelo da se vrti oko snova i potreba ljudi, njihovih nadanja i strahova koji se manifestuju u pribavljanju sve više i više potrošačke robe stvarajući time psihotični apetit. Mi obožavamo naše ‚bar kodove’ oslanjajući se na oglašivače koji treba da nas snabdeju ,prijatnim’ malim fantazijama otuđenja i krivice.”  J. G. Ballard


… U tom konzumerističkom ciklusu koji se neprestano ubrzava i reprodukuje sa intencijom daljeg širenja zatičemo klovnicu Mirabel na otvaranju novog tržnog centra…
Ovaj rad u nastajanju prati otvorena radionica koju vodi Žan Batist Demarinji  i predstavlja uvod u tehniku i veštinu pozorišnog klovna koju je razvio Žak Lekok, a koja se zasniva na pozorištu pokreta u sprezi sa individualnim osećajem naivnosti i iskrenosti. Klovn nije lik, klovn je stanje igre gde svako ponaosob ponovo otkriva dete u sebi.
Konzumiram dakle postojim

 Konzumiram dakle postojim  Konzumiram dakle postojim  Konzumiram dakle postojim
 Konzumiram dakle postojim   

Pin It