• 3.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg
  • 4.jpg

16 - 23. januar
DSCN8543Izložba varijacija na temu novog grafičko-vizuelnog identiteta SKC-a
Izložbu čine vizuelne meditacije o logotipu i fontu (slovima i brojevima), kao nepredstavnim strukturama tretiranim u vidu grafičkih elemenata  koji se komponuju u celine sa jakim optičkim efektom, gradiranim od vrlo bazičnog sukoba dve bojene površine do krajnje složenih ritmova koji pružaju iluzije pokreta. U procesu apstahovanja od znakovnosti ka arhitektonici forme, u igru se uvodi psihologija, pa i fiziologija percepcije, što  postavku razvija u svojevrsni  eksperiment sa opažajnim moćima i čulima posmatrača.
Logotip se pojavljuje kao belina koja se useca u punu formu kvadrata, inicirajući time proces njegovog razlaganja na osnovne geometrijske elemente koji potom bivaju podvrgnuti ponavljanju, ritmovanju i strukturiranju. Serijalnost ovih radova vodi ka ukidanju stabilnosti slike, da bi je, kroz efekte treperenja i talase vizuelnih vibracija, uvodile u stanje sve jačeg pulsiranja sa hipnotičkim delovanjem na posmatrača.
Slova i brojevi su izrazito geometrizovane uglaste forme sa ipak jasnim indikatorima identiteta  - u njima je očuvana prepoznatljivost njihove osnovne funkcije.  Predstavljeni su u kombinacijama koje ne vidimo kao klasične azbučne/alfabetske nizove, a nisu organizovani ni u značenjske celine, poput rečenica, već su  međusobno kombinovani u arabeskne slike koje deluju sasvim dekorativno. Iako neskrivena, njihova funkcionalnost je u potpunosti utopljena u njihovu vizuelnu pojavnost, tj. specifičan apstraktni grafizam. Stevan Vuković

Pin It