• 4.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg

15 – 27. decembar otvaranje četvrtak u 19:00
Jasmina PucarevicIzložba varijacija na temu novog grafičko-vizuelnog identiteta SKC-a
(nastavak sa 1. strane) Jasmina Pucarević započela je svoju dizajnersku karijeru u grafičkoj radionici SKC-a na njenom izmaku, u vremenu gubljenja njene utemeljenosti i u programskoj orijentaciji  SKC-a čije je raslojavanje u ideološkom, političkom i estetskom smislu već uveliko bilo u toku.

Od tog velikog projekta ona je mogla da baštini još samo ideju  o toleranciji prema željama  „klijenata“, relaksiranu otvorenost prema sugestijama saradnika,  jednom rečju smisao za kolektivnu praksu - pomalo nekoristan u vremenima u kojima je digitalna revolucija posao dizajniranja ionako pretvorila u usamljenički posao. Oni koji su imali prilike da kontinuirano prate njen rad od tih početaka mogli su da vide kako je sama, sa brisanog prostora - sa praga sna/noćne more svakog dizajnera - ušla u velike poslove osmišljavanja i  „učvrščivanja“ najčešće nedovoljno definisanih sadržaja, kako je vremenom, pakujući ih u sve elegantnije forme, došla do toga da svojim radom gotovo po pravilu izvlači konačne odgovore na nemušto postavljene zahteve i nepostavljena pitanja.  Uostalom, nije li i inače posao „prelamača“ da, radeći marljivo i sa posvećenošću, sadržaje koje im prosleđujemo uobličavaju lepotom i perfekcijom koju često ne zaslužujemo?
Ali, ovde se ne radi o tome! Na ovoj izložbi radi se o slikama koje su nastale naknadnim, neobaveznim prekrajanjem i preuređivanjem celina i elemanata jednog završenog posla – o dovođenju jednog mukotrpnog posla do tačke rasterećenja od svake korisnosti.
Dragica Vukadinović

Izložbu čine vizuelne meditacije o logotipu i fontu (slovima i brojevima), kao nepredstavnim strukturama tretiranim u vidu grafičkih elemenata  koji se komponuju u celine sa jakim optičkim efektom, gradiranim od vrlo bazičnog sukoba dve bojene površine do krajnje složenih ritmova koji pružaju iluzije pokreta. U procesu apstahovanja od znakovnosti ka arhitektonici forme, u igru se uvodi psihologija, pa i fiziologija percepcije, što  postavku razvija u svojevrsni  eksperiment sa opažajnim moćima i čulima posmatrača.
Logotip se pojavljuje kao belina koja se useca u punu formu kvadrata, inicirajući time proces njegovog razlaganja na osnovne geometrijske elemente koji potom bivaju podvrgnuti ponavljanju, ritmovanju i strukturiranju. Serijalnost ovih radova vodi ka ukidanju stabilnosti slike, da bi je, kroz efekte treperenja i talase vizuelnih vibracija, uvodile u stanje sve jačeg pulsiranja sa hipnotičkim delovanjem na posmatrača.
Slova i brojevi su izrazito geometrizovane uglaste forme sa ipak jasnim indikatorima identiteta  - u njima je očuvana prepoznatljivost njihove osnovne funkcije.  Predstavljeni su u kombinacijama koje ne vidimo kao klasične azbučne/alfabetske nizove, a nisu organizovani ni u značenjske celine, poput rečenica, već su  međusobno kombinovani u arabeskne slike koje deluju sasvim dekorativno. Iako neskrivena, njihova funkcionalnost je u potpunosti utopljena u njihovu vizuelnu pojavnost, tj. specifičan apstraktni grafizam.
Stevan Vuković

 Jasmina Pucarević  Jasmina Pucarević  Jasmina Pucarević
 Jasmina Pucarević   

Pin It