• 5.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg

ponedeljak, 18. april u 17:00 Novi prostor
Beogradska trgovačka omladina
Predavanje. Potreba za preduzetništvom / odnos mladih i preduzetništva / mladi i zapošljavanje / interaktivni dijalog predavača i slušalaca

utorak, 29. mart u 18:00 Novi prostor
Predstavljanje dva broja teorijskog časopisa (Radio Beograd, 2010)
Govore: mr Ivana Gačanović, etnolog-antropolog, Filozofski fakultet, Beograd, dr Ivana Spasić, sociološkinja, Filozofski fakultet, Beograd, Ana Birešev

Opširnije...

utorak, 22. mart u 18:00 Novi prostor
predavanje
Govori: doc. mr Sanja Petričić, Fakultet za medije i komunikaciju, Univerzitet Singidunum
U okviru predavanja, učesnici će imati priliku da se bliže upoznaju sa muzičkim stvaralaštvom kompozitora klasične

Opširnije...

sreda, 2. mart u 18:00 Novi prostor
predavanje
Govori: dr Novica Milić, redovni profesor, Fakultet za medije i komunikaciju, Univerzitet Singidunum
- zašto više nije dobra ideja studirati samo književnost u doba tržišta;
- zašto i kako je literatura tip

Opširnije...

ponedeljak, 28. februar, u 18.00 mala sala
Govori: mr. Nataša Dragić, predavač Fakulteta za ekonomiju i političke nauke
Zdravo i razvijeno finansijsko tržište predstavlja važan uslov za generisanje održivog i stabilnog privrednog rasta na dugi rok.

Opširnije...

utorak, 22. februar u 18.00 Novi prostor
Govori:  dr Dubravka Đurić, docentkinja na Fakultetu za medije i komunikaciju, Univerzitet Singidunum
Moda postaje globalni fenomen veoma prisutan u popularnoj kulturi. U ovom predavanju modu ćemo smestiti u širi

Opširnije...

utorak, 8. februar u 18.00 mala sala
Govore: prim. dr Dubravka Nikolovski, Zavod za javno zdravlje Pančevo,                    prof. dr Zoran Stević, Tehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet za ekonomiju i političke nauke u Beogradu.

Opširnije...

Stara godina, koja je još malo pa za nama, protekla je u jeku svetske ekonomske krize.  Mi smo pokušale da, sa velikom dozom optimizma, damo svoj doprinos prevazilaženju krize, organizujući predavanja na teme stanja i razvoja informacionih tehnologija i

Opširnije...

utorak, 18. januar  u 18:00 Novi prostor
predstavljanje knjige
organizatorka: Branka Ceković
Ova knjiga bavi se nastankom i razvojem mitske svesti koja, u svojoj suštini, ima magijsko-religiozni karakter. Kompozicija knjige ima oblik mozaika sastavljenog od

Opširnije...

ponedeljak, 13. decembar, 18:00 mala sala predavanje
govori: dr Dubravka Đurić, docentkinja Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
Ljudi komuniciraju posredstvom odeće. Odeća govori o njihovoj klasi, etnicitetu, rodu, starosnom dobu

Opširnije...

ponedeljak, 22. novembar u 18:00 mala sala

predavanje
govori: mr Nataša Dragić, predavač Fakulteta za ekonomiju i političke nauke
organizatorka predavanja: Smiljka Grbić
Različiti tipovi i forme privrednih subjekata vođene ciljnom funkcijom maksimalizacije

Opširnije...

sreda, 27. oktobar u 18:00 mala sala

Tema: MAKROBIOTIKA
Predavač: Magdalena Đurđević, makrobiotičar
Jedna od glavnih odlika današnjice je nedostatak slobodnog vremena. Kada to ukrstimo sa tvrdnjom “ono si što jedeš” u grdnom smo problemu. Naravno, posledice

Opširnije...

ponedeljak, 25. oktobar u 18:00 mala sala
Predavači: dipl.inž.el. Aleksandar Stojanović i dr Zdravka Petković, Beogradska poslovna škola
– Visoka škola strukovnih studija, Postoji duboka povezanost između mobilne tehnologije i naših života, pa tako

Opširnije...

sreda, 20. oktobar u 18:00 novi prostor

Tema: HOMEOPATIJA
Predavač: Damir Pejin, diplomirani homeopata, mentor i predavač u Udruženju za širenje i unapređenje klasične homeopatije "Simillimum”
Homeopatija je efikasna, naučno zasnovana metoda

Opširnije...