• 4.jpg
  • 1.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

1-4. april 2014. u 19.10 u dnu kružnog stepeništa
karkatag tocak 03Karkatag kolektiv
Točak kantri pevača Dona Vilijamsa je interaktivna zvučna instalacija u kojoj hodanje, čovekov prirodni ritam, analogno pokreće gramofon. Instalaciju čini dvoipometarski točak/cilindar na postolju sa valjcima, sajla tahografa, gramofon i ploče. U zavisnosti od brzine hodanja u točku, kao i od izbora gramofonske ploče, zvuk varira.

Harmonija se događa na 33 i 1/3 obrtaja ploče u minutu, a sva odstupanja u obrtajima tiču se mogućnosti/nemogućnosti hodača da održi ritam. Time se u zoni greške stvara polje za kreaciju/zvučni eksperiment.
Karkatag je umetnički kolektiv iz Beograda formiran 2009. Rad kolektiva obuhvata interaktivne i autonomne instalacije, mašine i manipulabilne objekte. Karkatag se u svom radu služi industrijskim materijalima i tehnologijama  istražujući različite prirodne i naučne fenomene, interaktivnost i performativnost mašina, zvuk, kretanje. Kroz specifične javne akcije i performanse, postavljajući instalacije i mašine u javni prostor kao urbanu scenografiju i rekvizite, kolektiv se takođe bavi istraživanjem društvenog aspekta svog delovanja. Posmatrač/prolaznik se dovodi u situaciju da u saigri sa mašinom/instalacijom postane performer/aktivni učesnik u menjanju percepcije prostora i dnevne rutine grada.
Karkatag instalacije i mašine se uvek tiču učešća i događaj koji se generiše kroz njihovu upotrebu predstavlja neodvojivi i suštinski deo samog ostvarenja. Unutrašnja struktura kolektiva je fluidna i, pored tri stalna člana, po pravilu podrazumeva saradnju većeg broja ljudi.
karkatag tocak 04

Pin It