• 4.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Opširnije...utorak, 3. april 2012. u 18:00 velika sala performans

Prvotni izvori zvuka u prirodi nastajali su u šumi. Život šume obojen je zvukom. Mnoge životinje deo su harmonije prirode, čak i čovek. Pitagora je otkrio odnose između tonova u prirodi

Opširnije...

Opširnije...3, 4. i 5. april 2012. od 12:00 do 18:00 Novi prostor

Radionica

Bez nepotrebne igre reči tema ovogodišnjeg muzičkog programa u okviru AS 2012. želi da ukaže na problem buke u životnoj sredini sa kreativnog aspekta. Na fenomen buke ne možemo bitno

Opširnije...