• 4.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg

Rok za slanje radova: do 15. avgusta 2014.
Adresa za slanje radova:
SKC, Srećna galerija
MEĐUNARODNI SALON STRIPA
Kralja Milana 48, 11 000 Beograd, Srbija
Propozicije za učesnike:
• Pravo učešća imaju autori svih uzrasta.
• Kandidat rad na konkurs šalje poštom (rad će biti prihvaćen i u slučaju da ga kandidat lično donese).
• Autor crteža, kao kandidat, može podneti samo jedan rad u dobroj kopiji (ili originalu), obima od 1 do 4 table, A3 ili A4 formata.
• Rad može biti delo više autora (crtač, scenarista, kolorista), s tim da crtač ne može podneti na konkurs više od jednog rada.
• Tema, žanr i autorski pristup konkursom nisu zadati.
• Ne isključuje se mogućnost prihvatanja rada sa strip tematikom u drugim medijima (reljef, skulptura, instalacija, objekat...)
• Tekst u stripu može biti na srpskom ili engleskom jeziku kao i na jezicima sa bivšeg srpskohrvatskog, odnosno hrvatskosrpskog govornog područja.
• Uz rad je obavezno poslati (na računaru ili čitko, štampanim slovima, popunjenu) PRIJAVU NA KONKURS ZA 12. MEĐUNARODNI SALON STRIPA koja se može preuzeti sa www.skc.rs ili dobiti u SKC-u pri predavanju radova na konkurs. 
• Svaku tablu rada na poleđini označiti rednim brojem (primer: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4). 
Napomena: Bez ovih podataka rad se neće uzimati u razmatranje
• Žiri će pristigle radove selektovati za veliku izložbu i zvanične  nagrade Salona.
Nagrade:
• GRAND PRIX SALONA (uključuje novčani iznos od 1000 evra)
• Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu klasičnog strip jezika
• Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu alternativnog strip jezika
• Nagrada za najbolji scenario (ideju) 
• Nagrada za najbolji  crtež 
• Specijalna nagrada žirija za inovaciju 
Takmičari do 15 godina starosti:
• MLADI LAV (najbolji rad u kategoriji)
• Specijalna nagrada žirija za najbolju ideju
• Specijalna nagrada žirija za zreo i maštovit izraz
• Specijalna nagrada žirija za najmlađeg autora 
Nagrade prijatelja i sponzora Salona
Dodatne informacije: www.skc.rs, http://www.facebook.com/comicsfest, e-mail: srecnagalerija@skc.rs, tel: 011/ 360 20 44

ZAGLAVLJEKONKURS2014SRPveliki

Pin It