nivo nivo nivo nivo nivo
2011,   PETI  EX-YU KONKURS ZA GRAFIKU

Raspisivanjem EX-YU konkursa za grafiku pre pet godina, na prostoru bivše Jugoslavije, postali smo smo deo nastajanja nove kulturne manifestacije.
Misija EX-YU konkursa za grafiku se nastavlja.
Komunikacija među umetnicima pomoću izložbi i konkursa se širi i uspostavlja se kulturna saradnja  predstavljanjem grafika i u drugim bivšim Republikama SFRJ.…

Opširnije...


Pozivamo umetnike koji se bave tehnikom akvarela da učestvuju na drugoj izložbi „Akvarel malog formata“.
Cilj Bijenala je  promovisanje ove senzibilne slikarske tehnike, a specifičnost je poštovanje izvornosti tehnike i ograničenje formata. Prvo bijenale je imalo izuzetan odziv umetnika iz Srbije i zemalja regiona, a izložba je gostovala i u Republici Srpskoj. Izložba će biti organizovana u  aprilu,  2011. Svi izloženi radovi biće objavljeni u katalogu.
Propozicije za učesnike:

Opširnije...


•    GOSTOVANJA ...

Izložba Trećeg EX-YU konkursa za grafiku gostovaće u:

- Galeriji VELIMIRA A. LEKOVIĆA na BARSKOM LJETOPISU
otvaranje: krajem jula 2010.

- Galeriji ULUPUH u Zagrebu
od 19.11. do 30. 11. 2010.   
otvaranje: petak, 19. novembra u 19h .

- Modernoj galeriji LIKOVNI SUSRET u Subotici
otvaranje: druga polovina decembra 2010.…

Opširnije...

Pravila učestvovanja:
1. Konkurs je otvoren za sve likovne stvaraoce iz Republike Srbije, Republike Makedonije,Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Republike Crne Gore, Republike Srpske i   Republike Bosne i Hercegovine
2. Konkurs je otvoren za likovne stvaraoce i studente završne godine umetničkih fakulteta navedenih republika. Učestvovanje je besplatno.…

Opširnije...

4.  BIJENALE  MOZAIKA

Pozivamo likovne i primenjene umetnike da učestvuju na IV Bijenalu mozaika koje će biti održano u aprilu 2010. godine.
Bijenale mozaika je najveća manifestacija značajnih likovnih ostvarenja…

Opširnije...

Visoka turistička škola strukovnih studija i Galerija SKC Novi Beograd
raspisuju
III EX-YU KONKURS ZA GRAFIKU na temu „PUTOVANJE...“Konkurs je otvoren za likovne stvaraoce iz Republike Srbije, Republike Makedonije, Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Republike Crne Gore, Republike Srpske i Republike Bosne i Hercegovine
Pravila učestvovanja:…

Opširnije...

konkurs salon stripa 2011

9. M E Đ U N A R O D N I S A L O N S T R I P A
29.09 – 02. 10. 2011. Srećna Galerija, S K C B E O G R A D

KONKURS 9. MEĐUNARODNOG SALONA STRIPA 2011.
ROK ZA SLANJE RADOVA: DO 20. AVGUSTA 2011.…

Opširnije...