• 4.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg

ponedeljak, 15. maj u 20.00 velika sala
klasa Dejana Božića, vanr. prof; nastupaju: Tara Gajić, Magdalena Matić, Anamarija Ilić, Ana Gvojić, Jovana Radojković. Klavirska saradnja: Ivana Pavlović, sam. um. sar.

Pin It