• 5.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg

noc muzeja 2012subota, 19. maj 2012. od 18:00 do 02:00 klub

Izložba dizajniranih plakata sa regionalnog konkursa za autore do trideset godina

Ove godine, priče i pesme je osmislio slikar i multimedijalni umetnik Ivan Jovanović.

Projekat Reč u prostoru postao je referenca i izazov za mlada, nova imena regiona. Smisao i cilj projekta jesu da svake godine pokaže i otkrije poetiku i teme koje zaokupljaju autore nove generacije. Odmeravanje odnosa između tradicionalnog i tranzicionog, svakako je i jedno

sociološko-poetsko istraživanje.


Pin It