• 5.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg

04 Dunav drvorez 85x115cmčetvrtak, 17. maj 2012. u 19:00 Galerija SKC Novi Beograd (traje do 30. maja)

autorka programa: Nataša Brkić

Dimitrije Pecić (1961) završio je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, slikarski odsek, i stekao zvanje magistra 1989. godine. Trenutno je na doktorskim studijama na istom fakultetu. Radi na FLU u Beogradu u zvanju vanrednog profesora. Izlagao je na dvadeset samostalnih i većem broju grupnih izložbi u Srbiji i inostranstvu. Dobitnik je nagrada Veliki pečat Galerije Grafički kolektiv, 2005, Zlatne igle na prolećnoj izložbi ULUS-a 2005, i nagrade Bijenala grafike u Paviljonu Cvijeta Zuzorić 2009.

„... Na drvorezima Dunava, Pecić je, naizgled lako, postigao osnovno kompoziciono rešenje koje je sa neznatnim promenama zadržao do najnovijih radova. Radi se o mirnoj i statičnoj kompoziciji sačuvane realističke koncepcije i pojednostavljene vizuelne sadržine, svedene na nekoliko jasno definisanih celina - voda, obala i nebo. Očišćene od deskripcije i veoma uprošćene, ove su celine - forme horizontalno raspoređene u brižljivo odmerenom odnosu, sa namerom da se posmatraču pruži istinit i celovit doživljaj atmosfere i prostora. Predstavom dominira sivoplavi masiv vode, gusto kondenzovan, ravnomernog ritma, mestimično obrazovan u oštar špic, što u ove, u osnovi mirne kompozicije, unosi skrivenu, ali veoma postojanu dinamiku i snagu. U definisanju prostora, značajno mesto, potom, imaju masivno modelovana forma obalskog rastinja i tanka svetla linija peska kojim je ne samo naglašena udaljenost druge obale, već je ceo ovaj prizor vizuelno učvršćen, bez mogućnosti da se u latentnoj gibljivosti vodenog masiva raspline. Masiv drveća, osim toga, poseduje i određenu notu poetske dramatičnosti. Kao što je, u antičkim tragedijama, horskim recitativima bilo povereno da, nakon svakog čina, istaknu suštinu radnje, tako i drveće na ovim Pecićevim radovima odjekuje oblikom i tonom kao duboko zvono, stvarajući ono duševno raspoloženje koje je potrebno da bi se podvukao osnovni smisao teme.

Svedenoj interpretaciji pejzaža u velikoj meri doprinosi i odmerena upotreba svetlosti i boje, sa dominantno izraženim tonskim vrednostima sive i svetloplave, prigušenog inteziteta. Međutim, i pored ovako strogog i, reklo bi se, asketskog pristupa i postupka, ovi pejzaži plene vedrinom, kristalnom lepotom i ubedljivošću...“

Julka Marinković

Pin It