• 4.jpg
  • 1.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg

Zdravo-drustvočetvrtak, 1. mart 2012. u 19:00 Galerija SKC Novi Beograd (traje do 14.marta)

izložba slika

koncepcija i realizacija: Ljiljana Subotić

 

Nenad Stanković je slikar simboličnog i fantastičnog slikarstva, a poetiku njegovih slika koja se razvija gotovo do magičnog realizma, ističe tematska raznovrsnost donoseći sećanje na prošla vremena: beskonačnost kosmosa, nepregledna okeanska bespuća, elementi klasične rimske arhitekture, nova vizija prostora, predmeta, kao i prostora u prekomponovanju njemu nepoznatih sredina. On izgrađuje sliku na ravnoteži i logici, odnosno na ravnoteži predmeta i prostora. Detalj prikazan na slici je definisan do kraja, a njihova brojnost koordinira i ritmički smišljeno se uklapa u celinu. Detalj je koloristički iznijansiran i harmonički određen jasnim i istaknutim tonovima koji uspešno usklađuju kompoziciju. Stanković kompozicije prvo formira u svojim mislima, a iskazuje ih kroz težnju da izloži predmete u neočekivanom aranžmanu. Taj aranžman izaziva posvećenu prisutnost posmatrača da u ponuđenoj realnosti koja je ispremeštana otkrije fantastičnu komponentu.

Vesna Maricki Ostojić

Pirova-pobedaZa Dragana Ilića Di Voga slikanje je misaoni problem, ritual i osvajanje sreće. Njegova umetnost prolazi kroz estetsku metamorfozu, svlačenje zmijskih košuljica lepote, rušenje izgrađenog, da bi ispod okamenjenih slojeva, naslage, dosade viđenog i spoznatog, blesnula nova, sjajna koža imaginarnog. Njegovo delo smešta se između stalno pokretnog, savremenog i statičnog, principijelnog, drevnog. Sasvim uslovno se Di Vogovo slikarstvo može vrednovati kao hiperrealističko. Slikar samo sledi pouku starih majstora koju je prvi predvideo Ežen Delakroa da treba slikati glatko, bez vidljivog traga četke, jer takav trag ne postoji u prirodi. Time se umetnik izvorno približio svom idealu, onostranoj lepoti i nepoznatim vidovima postojanja, ne izneveravajući i ne remeteći ništa ljudsko i zemaljsko. Di Vogova lična i stvaralačka veličina, ali i drama je u tome što bogotražiteljski veruje u lepotu, tačnije, izgubljenu idealnu lepotu.                                                   Dejan Đorić

Pin It