• 5.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ponedeljak 27. jun u 18:00 Novi prostor
Ciklus predavanja iz sociologije muzike:
govori: Maja Vasiljević, master sociologije i diplomirana muzikologinja
Predavanje „Muzika i društveni konflikt“ sabira autorkino sociološko i muzikološko promišljanje o značaju muzike u vreme velikih društvenih sukoba.

Putanjom od „sociologije konflikta“ nemačkog sociologa Georga Zimla (Georg Simmel) do današnjih interpretativnih strategija društvenog konflikta, autorka traga za mogućim pristupima odnosu muzike i društva. Bez pretenzija na uspostavljanje metodologije, autorka će izdvojiti reprezentativne primere o značaju klasične i popularne muzike u vreme ratnih situacija. Posebno će pratiti muzičku potrošnju (i produkciju) u cilju očuvanja normalizacije društvenog (svakodnevnog) života, te ukazati na interesantan primer formiranja posebne vrste „životnog prostora“ u vreme nacističke okupacije Evrope.

Pin It