• 2.jpg
  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg

ponedeljak, 13. jun u 18:00 Novi prostor
Ciklus predavanja iz sociologije muzike.
govori: dr Aleksandar Molnar, sociolog, Filozofski fakultet u Beogradu.
Osvrt na utemeljenost sociološkomuzičkih teorija u estetičkim teorijama, i to, pre svega,  u prosvetiteljskoj, romantičarskoj i avangardističkoj teoriji.   Na predavanju će biti govora o tome kako su pojedinačne estetičke orijentacije usmeravale sociološkomuzički interes i određivale koncepcije odnosa muzike i društva.

Pin It