• 5.jpg
  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg

utorak, 17. maj u 18:00 Novi prostor
predavanje; govori: novinar i publicista Zoran Lj. Nikolić, Mirko Radonjić, novinar.
„...na mestu gde se danas nalazi Novi Beograd nekada su postojali vodotokovi, rimsko pristanište, a Sava u je u vreme turske i austrijske vlasti bila premošćena, pa su i na ovoj strani reke planirana i podizana vojna utvrđenja.

Danas je mlađim stanovnicima potpuno neverovatno da su odavde, sve do šezdesetih godina 20. veka, poletali avioni sa aerodroma koji se pružao između sadašnjih „šoping molova“. Bilo bi nestvarno kada bi iznad njih sada leteo neki dvokrilac sa ponosnim pilotima, čijim se akrobacijama divila cela ondašnja varoš! Ovde se nalazio i prvi Beogradski sajam, mesto koje je nagovestilo veliki gradski potencijal i uklapanje u svetske ekonomske tokove, ali je njegovu namenu surovo preobratio Drugi svetski rat, transformišuci ga u logor, u kojem su mnogi nedužni životi surovo okončani...“       Zoran Lj. Nikolić

Pin It