• 1.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg

četvrtak, 5. maj u 18:00 Novi prostor
govori: Aneta Stojnić, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Centar za interdisciplinarne studije – Teorija umetnosti i medija, Beograd
ključne reči: ekranska slika, izvođenje, interakcija, telesnost, prisutnost

Upotreba medijskih tehnoligija u izvođačkim umetnostima omogućava simultanost i unošenje neizvesnosti u status realnosti prikazanog. Postavlja se pitanje šta to znači za izvođačke umetnosti, odnosno koja je njihova moguća funkcija i uloga u savremenom društvu ekrana, te koje su njene umetničke i etičke implikacije?
Možemo reći da u doba medjiske kulture, sa pojavom novih medija, dolazi do promene ontologije izvođenja i transformacije ključnog pojma suprotnosti  koji možemo posmatarati kao subverzivan u odnosu na pojavu globalne sve-prisutnosti.

Pin It