nivo nivo nivo nivo nivo

 četvrtak, 2. april

Brzina
Brzina
„Spor sam, ne poričem. Ali kakva korist od brzine? Kada ujutru, kada se probudim, pomislim na sva rastojanja koja bih morao da prenem i koja bi me
na kraju vratila na isto mesto, jednostavno mi se ne ustaje. Ili kada dolazim ispred ogledala. Još nisam u odrazu video celo svoje lice. Svet može da bude samo u meni. Izvan mene, to nije moje. Kada bih bio brži, ne bih znao da postojim.” David Albahari

Pin It