• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

 četvrtak, 2. april

Brzina
Brzina
„Spor sam, ne poričem. Ali kakva korist od brzine? Kada ujutru, kada se probudim, pomislim na sva rastojanja koja bih morao da prenem i koja bi me
na kraju vratila na isto mesto, jednostavno mi se ne ustaje. Ili kada dolazim ispred ogledala. Još nisam u odrazu video celo svoje lice. Svet može da bude samo u meni. Izvan mene, to nije moje. Kada bih bio brži, ne bih znao da postojim.” David Albahari

Pin It