• 3.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg

 četvrtak, 2. april

Study on human form and humanity
Study on human form and humanity
mala sala u 22:00
Lemeh42 (Italija), Study on human form and humanity #1
Kada telo spava pokreće se na takav način kao da hoće da se vrti. Štaviše, mi smatramo da su snovi određujući faktor koji uslovljava pokrete tela.

Pin It