nivo nivo nivo nivo nivo
četvrtak, 2. april
mala sala u 20:00 predavanje
Uticaj novih tehnologija na umetničku praksu, kao i redefinisanje iste upravo
posredstvom tehnologije. Mogućnosti koje su neiscrpne i fleksibilnost
umetničkog stvaralaštva prikazanog kroz samo delovanje.
Pin It