nivo nivo nivo nivo nivo
četvrtak, 2. april
video performans
Ovaj performans ima karakter iniciacijskih rituala koji se izvode u određenim životnim ciklusima i situacijama.
Pin It