• 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg
četvrtak, 2. april
performans
Dobrica Kamperelić (sa Eli, Gogi, Vova & Black Rose), Ego = Alter Trip, performans. Pod raznim nazivima i u raznim prostorima sa raznim partnerima opus posthumanuma, kao circulus vitiosus, kayo creatio ex nihilo, traje do ovih dana…
Pin It