• 3.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg
  • 4.jpg

 četvrtak, 2. april

Divlje i slobodno
Divlje i slobodno
Potragom za iluminacijom, oslobađa se putem pronalaska svoje prave prirode, istinskog sebe, divljeg... Performans „Iluminacija – Divlje i slobodno„ predstavlja demonstraciju duhovnog buđenja kroz oslobađanje i produbljivanje ka slobodnoj istinskoj prirodi, najvećih dubina srca i duše...

Pin It