nivo nivo nivo nivo nivo
1. april
Happy centar u 19:15
fashion performance by Maria Margot,
Histerični pogled na moguću sudbinu ljudkog roda i elementarnih odnosa između pojedinaca, bačen kroz prizmu modne ikonografije.
Pin It