• 3.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg

 četvrtak, 2. april

Brzina
Opširnije...
„Spor sam, ne poričem. Ali kakva korist od brzine? Kada ujutru, kada se probudim, pomislim na sva rastojanja koja bih morao da prenem i koja bi me
na kraju vratila na isto mesto, jednostavno mi se ne ustaje. Ili kada dolazim ispred ogledala

Opširnije...

 četvrtak, 2. april

Mapiranje
Opširnije...
Obeležavanjem „tla" koracima koji otiskom, koji nije samo fizički otisak sopstvenih stopala (zvukova!), već sopstvenost, obeležavam prostor na kome živim.

 četvrtak, 2. april

Opširnije...Les montagnes ne sont pas des montagnes
 „Les montagnes ne sont pas des montagnes” je film/poema, jedna vrsta inicijacije kroz putovanje norveškom prirodom.

 petak 3. april

Opširnije...velika sala od 17:00 do 20:00
Stahl Stenslie (Norveška) i Gabrijel Savić Ra, Death by Walking- a sacrificial stepping on the cultural catwalk, performans
Performans je deo projekta Suicide Fashion koji je razvio Stahl Stenslie. Ovim

Opširnije...

 petak 3. april

Opširnije...performans
Društvo u današnje vreme nema moć da voli. Ljubav je postala samo reč, nekoliko slova koje je lako izgovoriti. Ljudi ulaze u veze koje sve kraće traju. Brakovi koji brzo pucaju. Ljudi postaju sve hladniji i hladniji, i sve

Opširnije...

 petak 3. april

Opširnije...performans
Ovaj performans nam upravo priča priču o ljudima koji deluju kako to okolina od njih zahteva, i o tom vraćanju unutrašnjeg puta, i pravih želja; o potrazi za unutrašnjim glasom i lepotom...

 petak 3. april

Opširnije...mala sala od 21.00
Liora Belford and Ido Govrin (Izrael), Free Field
Mona Ruijs
(Nemačka), The Waiting Room
„Statistike normalnosti pokazuju da jedna od četiri osobe pati od neke mentalne bolesti. Zamisli da su tri tvoji prijatelji. Ako su oni

Opširnije...

 velika sala 18.00 do 19.00

Opširnije...Sound is a journey of memory, koncert eksperimentalne muzike, Razvijamo našu egzistenciju u trenutnom prostoru. Stvarajući kontakte sa drugima, stvaramo granice između stvarnog i fiktivnog, virtualnog. Često nismo ni svesni

Opširnije...

 velika sala u 19:00

Opširnije...performans,
Multimedijalni umetnik kombinuje zvuk sa performansom kao delom vizuelnih umetnosti, ispitujući granice umetničke medijalnosti kao i same egzistenicje umetničkog dela.

Tuesday, 13th April

- 19:00 ceremonial entrance

OFFICIALLY OPENING OF APRIL MEETINGS 2010, performance

- 19:00 Art@Art Gallery, SKC Gallery

THINK GLOBALLY – ACT LANDSCAPE, exhibition plans, projects and space installations on the occasion of the

Opširnije...

program aprilskih susreta 10

 

UTORAK,13.april

 

- 19:00 svečani ulaz

SVEČANO OTVARANJE APRILSKIH SUSRETA 2010
performans

- 19:00 Galerija

MISLI GLOBALNO – DELUJ PEJZAŽNO
otvaranje izložbe planova, projekata i prostornih instalacija povodom

Opširnije...

utorak 13. april u 19:00 svečani ulaz

Opširnije...
performans

utorak 13. april u 19:00 svečani ulaz

SVEČANO OTVARANJE APRILSKIH SUSRETA 2010, performans

13 – 25. april otvaranje: utorak, 13. april u 19:00
Opširnije...Izložba planova, projekata i prostornih instalacija povodom Svetskog meseca pejzažne arhitekture.

Širom sveta udruženja pejzažnih arhitekata tokom aprila predstavljaju svoju profesiju i njen doprinos u

Opširnije...

13 – 20. april otvaranje: utorak, 13. april u 19:00

Opširnije...fotografije
Izložba pod nazivom “Life by legs” donosi tridesetak fotografija formata 45x50cm, nastalih kao rezultat umetnikovog istraživanja u protekle tri godine na raznim lokacijama, uglavnom u Beogradu

Opširnije...

utorak 13. april u 19:00 mala sala

Opširnije...izložba
Stelarc (Australija): Street Suspension, print
Mo David Gallery - Over E. 11 Street, East Village, NY 1984; Photographer- Nina Kuo. “Street Suspension” je izvedena bez dozvole grada ili policije. Ovo je

Opširnije...

utorak 13. april u 19:00 Galerija Cirkus

Opširnije...izložba fotografija
Goran Micevski, Bojana Romić, VojislaV Radovanović, Lidija Antonović, Miroslav Miša Živković, Dražen Vega Perkušić

Opširnije...

utorak 13. april u 20:30 mala sala
Opširnije...I deo video selekcije

Opširnije...Daniel Hopkins (Velika Britanija), "Movement #1"
Movement #1 je video koji prokazuje put metroom u New York-u. Ovaj video je početak serije koja reflektuje jednostavne pokrete

Opširnije...

utorak, 13. april u 19:30  velika sala

Opširnije...David P. France i Tamara Williams (SAD): Experiment #2
David P. France, koji je već poznat beogradskoj publici, u saradnji sa Tamarom Williams, preispituje mogućnosti savremenog plesa uvek pomerajući granice. David

Opširnije...

utorak, 13. april u 22:00 i sreda, 14. april u 20.00 Happy centar

Opširnije...muzička selekcija