• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 1.jpg
  • 5.jpg

as132 - 9. aprila

KUTIJAizložba printova, slika i gravura na kliritu
Izložbu čine tri segmenta - digitalni print sa porukama, vertikalnim nizovima reči, komentarima publike  kojima je galerijski prostor oblepljen, izmenjen. Pozadina od reči nastala je nakon sprovedene ankete  gde su posmatrači opisivali svoj život i život svoje zajednice  u nekoliko suštinskih termina. Print vizualizuje duh današnjeg vremena, izgubljenog čoveka u obilju informacija, kodova, brojeva, reči i rezultat je interakcije između autora i publike gde je posmatrač uz radove dodatno senzibilisan ponuđenim upitnikom.


1Drugi segment jeste zidna instalaciju koju čini 50 crteža i slika na papiru uramljenih u ram kutije čime se oni oprostoruju, postajući trodimenzionalni objekti. Ova  instalacija rezultat je hibridnog procesa  ukrštanja lične ikonografije/slika proisteklih iz dosadašnjih vizuelno-istraživačkih projekata sa slikama/delima i simbolima drugih umetnika. Na ovim radovima na jednom mestu susreću se i sučeljavaju simboli raznih kultura, civilizacija, mitologija i ideoloških sistema stvarajući nove odnose i njihova tumačenja. Ovaj sintetički proces proistekao je iz shvatanja istorije kao jednog kružnog procesa u kojem je sve međusobno uslovljeno i povezano. Radovi postaju mesta preispitivanja lične, društvene i civilizacijske istorije i na taj način oni, kao most između nekad i sad, podvlače stalnost koja postoji u ljudskom ponašanju.
Treći segment čine  svetlosni crteži na kliritu. Fragmentarni duh nove ere reflektuje se prikazom svedenih crteža i slika ljudskog tela i njegovih delova (očiju, šaka, glava). Ali u tom svetu satkanom od „patterna“ ljudskih tela i njegovih fragmenata smeštena je u sam njen centar, monumentalna figura čoveka.
Jelena TrajkovicJelena Trajković (Kraljevo, 1980). Magistrirala  je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, smer slikarstvo u klasi prof. Čedomira Vasića. Tokom studiranja sticala je znanja i u klasama prof. Anđelke Bojović i prof. Slobodana Roksandića. Student doktorskih umetničkih studija na FLU u Beogradu. Član je ULUS-a. Priredila je 18 samostalnih i preko 70 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nekoliko nagrada iz oblasti vizuelnih umetnosti.  Angažovana je na Fakultetu umetnosti u Nišu u zvanju asistenta na odseku likovnih umetnosti.

Pin It