• 5.jpg
  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg

sreda, 3. april u 17.00 mala sala
as13dokumentаrni film (I i II deo) o projektu vizuleno-muzičkih dogаđаjа inspirisаnih аvаngаrdnim delom Erikа Sаtijа
Redakcija likovnog programa DK Studentski grad, urednik: Maida Gruden, produkcija: AFC, režija: Dragomir Zupanc
Projekat IRITACIJE inspirisan je poetikom, estetikom i umetničkom pojavom francuskog

kompozitora Erika Satija, a pre svega njegovom kompozicijom „Vexations“ po kojoj je projekat i dobio naziv. Iritacje jeste jedan od mogućih prevoda reči vexation, koja može označavati i tegobe. Projekat „Iritacije“ bavio se, takođe, kreiranjem prostora u kome bi se vizuelni i muzički autori susreli na istom zadatku i ostvarili saradnju. Osnovna pitanja ticala su se istraživanja načina na koji muzička i vizuelna dela u procesu nastanka utiču jedna na druge, načina na koji interakcija izaziva skretanja i modifikacije u odnosu na početnu ideju, odnosno, kako komunikacija deluje na kreaciju.

 Iritacije  Iritacije  

Pin It