• 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg

Kopulasreda, 4. april u 19:00 velika sala

Autori projekta: Ivana Ranisavljević i Darko Trajanović

autor muzike i izvođenje: Congor Farkaš

izvođači: Biljana Zlatanović, Natasa Marković

Multimedijalni projekat Kopula predstavlja čin arhetipskog instikta u stalnoj potrebi za telesnim povezivanjem u vizuelnoj prezentaciji čovekovog unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta i njihove interakcije.

*Kopula - (lat.copula) gram. spona (reč koja povezuje subjekt sa predikatom) zoo. stapanje
muzički - ima niz značenja, u najosnovnijem predstavlja povezivanje nota kako bi se formirala melodija

Pin It