• 5.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg

as123, 4. i 5. april od 12:00 do 18:00 Novi prostor

Radionica

Bez nepotrebne igre reči tema ovogodišnjeg muzičkog programa u okviru AS 2012. želi da ukaže na problem buke u životnoj sredini sa kreativnog aspekta. Na fenomen buke ne možemo bitno da utičemo, jer je to deo velike strategije državne legislature i stvarnih, spontano nastalih okolnosti. Poboljšanje uslova koji u ambijentu postoje moguće je samo na nivou individualnih kreativnih primera koji eventualno mogu biti uopšteni na lokalne društvene dobrovoljno organizovane grupe. Primer: korisnici prevoznika GSP u Beogradu, njih preko milion dnevno vozi se u prevoznim sredstvima od kojih veliki broj u svojoj unutrašnjosti proizvode buku i do 86 dB (skoro kao na rock koncertu, a za 3 dB glasnije od preporučene glasnoće bioskopske projekcije). Imajući u vidu trajanje vožnji u uslovima permanetne saobraćajne gužve, kao i radnog vremena vozača, ovaj podatak je zastrašujuć, a upotreba modernog BUS PLUS info sistema u vozilima zrelim za otpad predstavlja ekološki paradoks. Buke ima svuda, a u kumulativnom efektu svakako previše.

Program „Ekologija zvuka i zvuk ekologije“ je zamišljen u vidu radionice sa koncertom (izvođenjem, perofrmansom, zvučnom instzalacijom i sl.) na kraju. Polaznici radionice će prisustvovati trosatnim predavanjima na temu zvuka i tehničkih pomagala za njeno merenje, snimanje i obradu (DSP). U drugom tročasovnom poluvremenu predviđen je praktičan rad: snimanje na terenu i rad u imporvizovanom studiju. Na kraju svakog dana biće pravljena rekapitulacija sa iznošenjem ideja o završnom izvođenju radova na temu.

Pin It