• 3.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg
  • 4.jpg
  • 1.jpg

as122, 3. i 4. april od 15:00 do 19:00 panoi ispred SKC-a radionica slikanja murala

Autor projekta mr Miroslav Lazović, profesor FPU na predmetu zidno slikarstvo, uz pomoć akademske slikarke Biljane Velinović, Snežane Đakonović i studenata FPU, otkriva tajne i tehnologiju nastanka murala.

realizatorke: Nataša Brkić i Bojana Pokrajac

Murali su slike urađene na zidu. Pojam označava slikarsku kategoriju koja je postala poznata zahvaljujući pokretu koji je nazvan muralizam, a nastao je u Meksiku početkom 20. veka. Teme murala su u prvim decenijama bile obojene socijalnom tematikom, dok savremeni umetnici, naprotiv, pomoću njih daju lični pečat odabranom prostoru, te ponekad sterilne arhitektonske celine čine humanijim i životnijim. Iako nastali u nemirnim vremenima i pokretima protesta, kao slobodni, kreativni izrazi pobune protiv vlasti, postepeno su sve više poprimali i estetsku dimenziju. U današnje vreme postaju deo kulturnog blaga i odredišta turističkih putovanja; obeležavaju i čine lepšim jednu zgradu, jedan grad, kao, na primer, Kraljevo u kome su profesor Miroslav Lazović i studenti zidnog slikarstva FPU naslikali čak 120 murala.

Pin It